» Ook voor U, inwoner van Nederland is het mogelijkheid om bijen te houden.
Foto Ontdek de wonderbare wereld van de bijen in onze natuur! De bijen hebben steeds meer hulp nodig. Het houden van bijen brengt U het hele jaar door in nauw contact met de natuur. Het imkerleven is een leven tussen bloemen en in de zon.

Bijen houden als hoofdbedrijf komt in ons land haast niet meer voor. Wel worden bijen als nevenbedrijf gehouden, maar de meeste imkers houden bijen uit pure liefhebberij, die niet veel hoeft te kosten. De liefhebber, die slechts enkele volken houdt, kan het gehele jaar door gratis honing bij het ontbijt hebben.

De honingopbrengst per volk en per jaar wisselt in ons land. Deze hangt af van het weer, van de toewijding en bekwaamheid van de imker en van de plaats waar men de bijen houdt. Als U het voornemen hebt opgevat bijen te gaan houden, is het van belang een cursus te gaan volgen en U aan te sluiten bij een imkervereniging.

Heeft U belangstelling om een bijencursus te volgen, kunnen zich melden via mail: nbv.zutphen@gmail.com, zie ook De Bijenhouders.nl

-----------------------------------------------------------------------------

ONZE VERENIGING STELT ZICH TEN DOEL:
A) het bevorderen van de bijenteelt in Zutphen en omstreken.
B) het verschaffen van onderwijs en voorlichting op het gebied van de bijenteelt.
C) uitbreiding van de bijenweide (drachtplanten voor bijen) in Zutphen en omstreken.
D)het behartigen van imkers belangen van haar leden.
E) het voorkomen en bestrijden van ziekten in de bijenvolken.
F) het bevorderen van de verkoop van Nederlandse honing.

-----------------------------------------------------------------------------

DE BELANGRIJKE ACTIVITEITEN VAN ONZE VERENIGING:
A) het in stand houden de gemeenschappelijke bijenstal Zutphen, waar leden hun bijenvolken kunnen plaatsen.
B) het gezamelijk reizen naar drachtgebieden als fruit, koolzaad, heide en dergelijk.
C) gezamelijke inkoop van voedersuiker.
D) gezamelijk gebruik van een honingslinger.
E) het minimaal twee maal per jaar organiseren van honingmarkten.
F) eenmaal per jaar organiseren van Roefeldag (opgeheven i.v.m. bezuiniging.
G) open dagen in onze bijenstal aan de Weg naar Vierakker te Zutphen.
H) voorlichting aan leden door middel van lezingen, dia presentaties, demonstratie, etc., praktische hulp aan beginnende imkers en organisatie van cursussen.
I) voorlichting aan scholen.

-----------------------------------------------------------------------------

DE HONINGBIJ HEBBEN HET MOEILIJK.
De honingbij, al vanaf 1973 gekweld door de Varroa, wordt momenteel door de mens in bescherming genomen. De laatste jaren is er een aanzienlijke teruggang in het houden van bijen. De Varroa velt vele bijenvolken, moedeloze imkers leggen zelfs het bijltje er bij neer en wachten op betere tijden.

Toch doet het deugd te zien in het maartse lentezonnetje hoe het overgebleven wintervoer (van het door Varroa gedode bijenvolk) door de wilde bijen uit de kasten wordt gehaald. De wilde bijen zijn gezond door de winter gekomen zonder gebruik te maken van mierenzuur. Doet de imker het niet goed om de bijenvolken gezond te houden.

DE HONINGBIJ VOOR MENS EN NATUUR.
Ineerste instantie ging het de mens reeds lang geleden om het directe gewin, om de honing- en de wasoogst. Vele malen belangrijker is, was en wordt evenwel de indirecte betekenis van de honingbij voor mens en natuur, haar dienstverlenende activiteit: de bestuiving. Zonder bestuiving immers geen bevruchting, de honingbijen zijn rijkdommen en horen er bij!!!

Voor de fruitteelt in onze boomgaarden, de glasteelt van bijvoorbeeld augurken en zaden, en dan, maar beslist niet in de laatste plaats, voor de bestuiving van onze siergewassen in tuinen, plantsoenen en parken, voor alles wat bloeit in onze vrije natuur. Er kan floraverarming ontstaan als er niet voldoende bijen zijn. Om zaad te kunnen vormen is een goede bestuiving door honingbijen nodig, zo komt voedsel beschikbaar voor vogels en andere dieren.

Het belang van de bijen in dit proces is voor veel natuurliefhebbers onbekend. En niet alleen op het land, maar ook in de stad hoort de honingbij erbij. De honingbij die de bloem bevliegt, om stuifmeel en honing te verzamelen voor ons welzijn, en voor de instandhouding van zijn eigen soort.

Tuinders en fruittelers huren voor de bestuiving en de daaruit volgende meer opbrengst van hun gewassen, bijenvolken van imkers. Eigenlijk een vreemde zaak, dat deze economisch zo belangrijke dienstverlening bijna uitsluitend via hobbyisten kan worden verkregen. Bijen houden met een beetje vakkennis en toewijding is een zinvolle manier van vrijetijdsbesteding. Het brengt de mens dichter bij de natuur.
Veel gekweekte appelsoorten in de boomgaarden vragen om een goede kruisbestuiving. Voor een optimale productie zijn twee sterke bijenvolken per hectare voldoende. De bestuivingsvolken moeten verspreid geplaatst worden.

En nu maar hopen dat de Varroa de komende jaren op een natuurlijke manier uit onze bijenkasten verdwijnt. De natuur blijkt tot alles in staat en zet ons soms voor verrassingen!!!

-----------------------------------------------------------------------------

Het is haast niet te geloven dat 80% van de bloemen door de bijen wordt bestoven.

Bijen in den fruittuin zorgen voor des eigenaars fortuin.

Er kan niet genoeg worden gewezen op de diensten door de honingbijen bewezen.

-----------------------------------------------------------------------------

HOMMELS.
Hommels zijn verwant met de honingbij. Hun dichte, dikwijls levendig gekleurd haarkleed, beschermt hen tegen de koude. De tong is zeer lang, zodat zij diepliggende nectar uit de bloemen kunnen zuigen. Verschillende gewassen, bijvoorbeeld rode klaver, zijn voor hun vermeerdering vrijwel uitsluitend op hommels aangewezen. Zij leven in staten waarin darren en werkhommels voorkomen. De hommelstaten blijven klein en zijn eenjarig. Grote hommelnesten kunnen enige honderden bewoners tellen. De bevruchte koninginnen overwinteren en stichten in het voorjaar elk voor zich een staat. Heel merkwaardig gedraagt zich de koningin van de hommels. Ze zit in het voorjaar op haar eieren als een broedende kip. Gedurende de lange winter blijft ze op een beschutte plaats, beschermd tegen koude en storm. In het voorjaar gaat ze tenslotte op zoek naar een woning in de grond. Soms gebruikt ze een oud muizennest of een boomholte. Ze maakt twee celletjes van was. Het ene is haar honingpot, die zij vult met honing welke zij haalt van vroege voorjaarsbloemen en wilgenkatjes. Het andere celletje dient voor het broedsel. Er gaan ongeveer acht eieren in, met een klein beetje stuifmeel dat als voedsel dient. Dit sluit ze af met was en gaat erop zitten. Voor de hommelkoningin is dit geen probleem. Als de larfjes na drie of vier dagen uitkomen, opent zij hun cel om ze te voeden. Als de jongen zijn gevoed, sluit ze de cel weer.

Dit gebeurt verscheidene malen per dag en tussentijds vliegt ze weg om meer voedsel te halen. Dit werk wordt door de jonge hommels (werksters) voortgezet. Zo ontstaat een nest waarin de koningin zich verder uitsluitend bezighoudt met het leggen van eieren.

De tweede generatie wordt opgekweekt in de maanden juni en juli. Deze bestaat uit mannetjes en wijfjes. De wijfjes vliegen uit, worden door rondzwervende mannetjes bevrucht en zoeken zich een schuilplaats voor de overwintering. De oude koningin, de werksters en de mannetjes sterven voor de winter. Het voortbestaan van de soort zetelt in de eierstokken van de maar solitair en passief voortlevende jonge wijfjes. Een volk van deze soort is dus niet overblijvend zoals dat van de honingbij. Inheems bestaan er ongeveer 20 soorten hommels: o.a. weide-, steen-, aard-, veld-, tuin-, mos-, en zandhommels. De hommel kan wel steken, maar dat doet hij bijna nooit. Het is een goedaardige dikzak. Met recht mag men beweren dat de schoonheid van bloemen te danken is aan de werkzaamheid van hommels en bijen.
Klik naar Wilde bijen in nood en hoe kan jij helpen !!!

-----------------------------------------------------------------------------

Gratis website

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Bijenstand Zutphen

 • De bijenstand "IEMERUTA" Keppelstraat 4 te Zutphen (Nederland) Mobiel: 06-17949136 E-mail: willemvelberg@hotmail.com

CARNICA IMKERS

Te Koop:

 • Carnia F1 2019. Levering periode van 23 juni. Te bevragen via telefoon: 06-17949136 of E-mail: willemvelberg@hotmail.com. Voor 7 mei opgeven

Richtprijs Carnica

 • ALS RICHTPRIJS GELDT DAN: ******> 3 Raampjes € 60,00 ******> 3 Raampjes € 40,00 F1) ******> 6 Raampjes € 90,00 ***> 6 Raampjes € 70,00 F1) ****> Aangebroede dop € 2,00 ******> Rijpe doppen € 7,00 **> Carnica koningin € 40,00 ***> Een F1 koningin € 15,00 ***> Eendaags larfjes gratis >>> Opgeven voor 7 mei <<< @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Telefoon 06-17949136 of willemvelberg@hotmail.com

NBV - Afd. Zutphen e.o.

 • Reeds ruim voor de tweede wereldoorlog bestond de Imkervereniging Zutphen en Warnsveld, welke verenigingen in de oorlog ontbonden werden. Na de oorlog werd er geleidelijk weer gestart en werd bij akte de nieuwe oprichtingsdatum (1 februari 1943) vastgesteld, waardoor onze Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afdeling Zutphen inmiddels 74 jaar bestaat. Een vereniging met eigen statuten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De afdeling Zutphen is aangesloten bij de "NBV". Het secretariaat van de landelijk vereniging is gevestigd: Grindweg 273, 6704 AP te Wageningen - Tel. 0317-422422 - Klik naar Bijenvereniging Zutphen - Klik hier: Bijenhouders.nl - Klik hier: Bijenhuis.nl

Koningin merken

 • In 2012 had de koningin een geel kleurtje. Volgend jaar, in 2013 krijgen mijn koninginnen een nieuw kleurtje. Maar weet je ook welke? Hierbij geef ik nog eens een geheugen steuntje. Wit: als het jaartal eindigt op 1 of 6 - Geel: als het jaartal eindigt op 2 of 7 - Rood: als het jaartal eindigt op 3 of 8 - Groen: als het jaartal eindigt op 4 of 9 - Blauw: als het jaartal eindigt op 5 of 0

Moord op de Honingbij !!

De bevruchte Koningin !!

Bijentips.

 • MAAK VAN JE TUIN EEN BIJENPARADIJS. Door slim samen te werken met de natuur, maak je van de (achter)tuin een veilige en aantrekkelijke plek voor bijen. Ga naar Bijentips

Bijenstand "IEMERUTA"

 • Wordt nog bijgewerkt

Voorjaarsinspectie.

Een kijkje bij de bijen!

Honingmarkt Zutphen

 • Zaterdag 13 augustus van 09:00 uur tot 16:00 uur. Zaterdag 1 oktober van 09:00 uur tot 16:00 uur. Honingmarkt en Milieumarkt op de Houtmarkt te Zutphen. Inl.: 06-81232898

Buien radar Zutphen

 • Klik hier: Buienradar Zutphen. 23 januari 2013, gunstig weer voor de bijen. Voorjaarsschoonmaak in de winter Met de sneeuw half december leek de winter zijn intrede te doen. Vlak voor de kerst brak echter een periode met temperaturen van meer dan 10 graden aan. De bijen kwamen massaal te voorschijn voor een sanitair rondje. Ondertussen werden ook de overleden bijen uit de kast gesleept. Het is normaal dat s winters een flink percentage van de bijen in een volk het loodje legt. Let op dat de vliegspleet tijdens een koude periode niet verstopt raakt met dode bijen. Waar moet u in deze wintermaanden als bijenhouder nog meer op letten?

Bijensterfte Trosradar

VCI - Mentor Gelderland

Melk en Honing

Loon na werken.

De Bijenteelt.

Over Bijen Houden !!!!!!

Nieuwsbrief

Basiscursus Zutphen

Zutphen Bijenstad

 • Welkom op Marsweg 115-1, 7202 AT in Zutphen. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00 tot 15:00. info@zutphenbijenstad.nl - 06 342 92 520 Bijen zijn een belangrijke schakel in de wereldvoedselproductie. De bijensterfte is een mondiaal probleem waar Zutphen Bijenstad aandacht aan besteedt, lokaal oplossingen voor aandraagt en nationaal inspireert. Klik hier: Zutphen Bijenstad.nl

Tuinieren voor dieren.

 • TUINIEREN VOOR (WILDE) DIEREN. Of je nu een grote of een kleine tuin hebt, landelijk of in de stad: met een paar eenvoudige aanpassingen leer je meer dieren in de tuin te lokken. Maak zelf een egelhuis, vlinderkroeg, bijenflat, minivijver, vogelbistro of paddenhotel! Plant nectar- en stuifmeelbronnen aan en ervaar het resultaat. Klik hier: Bestel in het Bijenhuis

Petitie red de bijen.

 • RED DE HARDWERKENDE BIJEN. Bijen bestuiven meer dan 70% van onze belangrijkste landbouwgewassen zoals fruit en groente. Ze zijn dus niet alleen erg belangrijk voor het ecosysteem, maar ook voor ons. Helaas zijn veel nieuwe bestrijdingsmiddelen levensbedreigend voor de bij. Ga naar Red de Bijen.

David de Gorterpad

 • De natuurwandeling in de stad Zutphen loopt door de groenzoom ten noorden van de Laan naar Eme vanaf de kinderboerderij "de Schouw" aan de Schouwlaaksweg via de Jeugdtuinen "de Kaardebol" aan de Harenbergweg naar het Graaf Ottobad en door de Heemtuin weer terug. Het gedeelte dat over de schouwpaden langs de beken loopt, is vooral bij nat weer moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn 4 wandelingen uitgezet: de rode wandeling is 1,1 kilometer lang en loopt rond "de Schouw". De gele wandeling loopt over "de Kaardebol", door de Heemtuin en langs de Bijenstal Zutphen en is 1,6 kilometer lang. Ook is er een groene wandeling, die bij "deSchouw" begint, over het "Landje van Tichelen" naar de Bijenstand Zutphen loopt en langs de Onderlaatselaak en Vierakkerselaak weer terug naar "de Schouw". Deze wandeling heeft een lengte van 2,4 kilometer. Bij de Bijenstal Zutphen sluit deze groene wandeling aan op de blauwe wandeling, die rond de vijver en door de Heemtuin loopt. Deze laatste wandeling is 2,6 kilometer. De groene en de blauwe wandeling vormen samen "Natuurpad David de Gorter" met een lengte van 5 kilometer. Wil je meer weten over de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie en de IVN-afdeling Zutphen-Warnsveld e.o.. Kijk dan op onze website: klik dan IVN Zutphen

Solitaire bijen.

 • De verscheidenheid aan wilde bijen (klik dan wilde bijen) in Nederland daalt. Tegelijkertijd neemt ook de verspreiding van plantensoorten die door bijen worden bestoven af. Een nieuwe studie van onderzoekers levert het tot nu toe sterkste bewijs dat de voortekenen zichtbaar worden van een werelwijde bestuivingcrisis in de natuur. Om solitaire bijen te lokken kun je een boomstammetje ophangen tegen een schuur of dergelijk, waarin men een aantal gaatjes boort van 4 tot en met 8 millimeter en in het vroege voorjaar zul je zien dat ze snel worden bewoond. Na afwerking van het broednest worden de gaatjes dichtgemetseld. Klik dan: De Nederlandse Bijen

Over drachtplanten.

 • Wanneer we de natuur willen observeren zien we dat vanaf de maand februari de eerste drachtplanten uitlopen. Hiermee wordt natuurlijk bedoeld: planten en bomen die voor de bijen als nuttige stuifmeelleverancier fungeren, terwijl sommige soorten later in het seizoen ook nog nectar opleveren. Hieronder drukken we een lijst af van de meest belangrijkste drachtplanten. FEBRARI: hazelnoot en sneeuwklokje. MAART: krokus en wilg in al de verschillende soorten met katjes (de gele geven stuifmeel en de groene katjes leveren nectar). APRIL: wilg, vroege (Noorse) es en kers. MEI: zure kers of kriek, appel en koolzaad. JUNI: acacia, gel mosterd, phacelia en spork. JULI: spork, phacelia, linde, braam en ligustrum (veel in sierhaagvorm, maar dan niet zoals bij mijn buurman, die de haag telkens juist voor de bloei opsnoeit, terwijl hij alleszins gedurende verschillende dagen dan nog een aangename parfumlucht mist, want ligustrum verspreidt een sterke aangename geur). AUGUSTUS: ligustrum, heide (erica), phacelia, witte mosterd en spork. SEPTEMBER: phacelia, herfstaster en spork. OKTOBER/NOVEMBER: herfstaster en klimop. november/DECEMBER/JANUARI: nihil. Ga naar Drachtplanten.nl

De Bijendans.

 • Klik naar de Bijendans. Bijen hebben een bijzondere manier om de locatie van voedselbronnen aan elkaar door te geven de bijendans. Op deze manier kan er zo efficient mogelijk voedsel het volk ingehaald worden dat zo nodig is voor de steeds weer terugkerende wintermaanden. We onderscheiden hierin de rondedans en kwispeldans. bij de rondedans in een kleine cirkel lopen (met in het midden maar 1 cel). De aandachtige andere haalbijen lopen achter haar aan. Na enkele volledige cirkels draait ze zich om en loopt in de tegenovergestelde richting, met enkele haalbijen weer achter haar aan. Dit kan wel zo'n 10 minuten doorgaan. Daarna laat de haalbij weer een beetje van het voedsel proeven en volgt er een herhaling van de dans. Hierna kunnen de toeschouwers op eigen gelegenheid de bron vinden. bij de kwispeldans in een halve cirkel lopen. Op het einde van deze cirkel keert ze in een rechte lijn naar het begin terug. Tijdens het rechte stuk kwispelt ze (vandaar kwispeldans) met haar achterlijf. Dan herhaalt ze de halve cirkel en het rechte stuk maar de andere kant op. De richting tot de voedselbron wordt aangegeven door de hoek die de haalbij maakt met de verticale as (want deze dans gebeurt naar boven). Dit is de hoek van de weg naar de bron ten opzichte van de zon. De afstand wordt aangegeven middels de snelheid waarmee de haalbij danst. Hoe sneller, hoe dichterbij.

Bestuiven.

 • Een middelmatig sterk bijenvolk telt ongeveer 20.000 bijen. Iedere minuut vliegen gemiddeld 80 bijen uit. Dat is per uur en per volk 60x80 = 4800 uitvluchten. Bij iedere uitvlucht bezoekt een bij minstens 50 bloemen. Per uur worden dus door een volk bevlogen 50x4800 =240.000 bloemen. Dat is per dag (van 10 uren) 10 x 240.000 = 2.400.000 bloemen. Dus in 100 vliegdagen 100 x 2.400.000 = ruim 200 millioen bloemen. Stel dat bij 1/10 de bezochte bloemen bevruchting plaats heeft, dan blijven 20 millioen bevruchtingen. Stel 8000 bevruchtingen op 1 eurocent dan heeft dat een waarde van 20.000.000 gedeeld door 8000 is 2500 eurocent dus 25,00. Dat deze cijfers niet overdreven zijn en de waarde der bijen vooral bij vruchten cultuur sterk te voorschijn treedt, weet iedere vruchtenkweker, want tal van soorten vruchtbomen zijn zelfsteriel en moeten daarom het stuifmeel van andere bomen ontvangen door insectenbezoek. Klik naar PLANTENLES

Propolis.

 • Dit kostbaar product ligt aan de basis van de genialiteit van de natuur, dat bijen dit hars van de botten van planten en bomen inhalen en verdelen, volgens het uitstekende hygienesysteem dat bijenvolken aangeboren is, waarvan slechts een voorbeeld: de weg aan het vlieggat is met propolis bedekt, zodat elke binnenkomende bij er over loopt en daarbij haar voeten ontsmet. Wat de moderne mens bij het baden doet, doen de bijen al miljoenen jaren! Klik naar: HET VERZAMELEN VAN PROPOLIS.

"Bloemenmaand"

 • Wat ik het jaar door zal schrijven, is op een simpele manier uitleggen wat er te doen valt. Beginnende imkers kunnen niets met ingewikkelde handelingen verrichten. De maand mei draagt niet voor niets de naam "bloemenmaand". Er bloeit zoveel dat de bijen in het algemeen niet alles kunnen bevliegen. De kasten lopen vol met de voorjaarshoning. Velen staan op fruit- of koolzaaddracht. Deze bijenvolken moet men zeker niet storen, ze werken en dus maken ze ons geluk.

"Honingmaand"

 • Een week mooi weer op deze drachten zijn voldoende om volle honingkamers voort te brengen. Het is dan ook een plezier om deze rond 15 mei te slingeren. Vergeet niet dat deze honing vlug kristalliseert, dat wil zeggen dat 2 dagen in de rijper voor sommigen reeds te veel is!!!

"Zwermmaand"

 • Een bijenzwerm in de maand mei/juni is geen ramp. Dikwijls komem de bijen reeds met gesloten doppen van een voorjaarsdracht terug. Hoor goed of er reeds een jonge koningin aanwezig is ("tuten en kwaken"). In dit laatste geval breken wij de doppen rond 19:00 uur tot 20:00 uur en vergeten vooral niet de moerroosters weg te nemen. Als wij in dit geval het gesloten broed met bijen, doch zonder dop noch koningin boven een moerrooster hangen, kan dit bijenvolk nog een goede zomeroogst leveren. De korfimkers wisten het goed: een hoofdzwerm van mei was een ideaal begin voor een heidekast. Mei is niet enkel een mooie bloemenmaand, maar de maand voor de imker waar hij/zij met volle teugen van geniet.

Tijm.

 • In mei tot oktober bloeien de kleine paarsblauwe bloemen en wordt de plant een geliefde plaats voor bijen. Tijm is een onopvallend plantje, maar is ook veel meer dan "slechts" een huismiddeltje tegen hoest, keelpijn en bronchitis. Er zijn 215 soorten bekend en de vele werkingen worden al duizenden jaren met succes toegepast. Deze diversiteit en meervoudig heilzame werking maakten dat de Oostenrijkse Vereniging voor Wetenschappelijke Aromatherapie hem als aromatische plant van het jaar 2013 koos.

Albert Einsteins gelijk.

 • Albert Einstein deed de voorspelling dat wanneer bijen uitsterven, mensen daarna nog maar vier jaar kunnen overleven. Maar deze bestuivers zorgen ervoor dat ons ecosysteem werkt. Wat beangstigd is, is dat de bestuivers, roofdieren, prooien, planten en oceanen, waar we ons voedsel, zuurstof en water vandaan halen risico lopen. Wordt imker, plant een tuin. Ga met de fiets. Denk aan de oceanen, de bijen, het milieu: het zijn je buren.......

Bijen in Nood.

Dans van de honingbij.


Copyright 2002-2018