» Het begeleiden van mijn bijenvolken door het jaar Juli t/m Oktober.
Foto -------------------Juli/Augustus---------------
De voorbije winterperiode heeft een zware klap toegebracht aan het volkenbestand bij veel imkers. Het was nog niet zo erg als in 1929. Toen duurde de koudeperiode ongeveer even lang maar de temperaturen waren daarbij extreem laag. De gevolgen hiervan zijn per bijenstand verschillend. Het is afhankelijk van de toestand van een bijenvolk op het moment van het inwinteren. Deze toestand bepaal ik zelfs, tijdens de maanden juli en augustus. Het aantal met nosema besmette bijenvolken en het aantal gestorven bijenvolken is de laatste jaren nog nooit zo hoog geweest. En in bijna alle gevallen moeten wij slotsom komen dat de grondoorzaak hiervan bij de imkers ligt. Onder de gestorven bijenvolken werd ook mijtziekte gevonden. Al eerder is hier de stelling verkondigd dat het resultaat van een bijenstand berust op drie pijlers: Het drachtgebied, het bijenvolk en de begeleiding. Van invloed hierop zijn: de weersomstandigheden, de eigenschappen die in een bijenvolk aanwezig zijn en het inzicht van de imkers. Bij het lanceren van deze stelling ga ik er wel van uit dat de bijenvolken gezond zijn. De gezondheid van iedere individu kan men of beschermen of ondermijnen.

Beschermde maatregelen zijn: Een goed huisvesting, een hygiŽnische begeleiding en een juiste voeding (voor de bijenvolken betekent dit meer dan voldoende stuifmeel). De eerste twee punten spreken voor zichzelf. Het derde punt is de eerste zondebok voor de afgelopen winterperiode. De laatste drie jaren was er in het voorjaar, nog veel verzegelt wintervoer in de bijenvolken aanwezig. Waarom zou je zoveel voedsel geven aan de bijenvolken, als zij het toch niet opnemen? En drie jaar lang werd de kraan geleidelijk minder opengezet. Acht ramen met voedsel werden gereduceerd tot slechts zes ramen. "Een bijenvolk kan overwinteren in een zesramer", concludeerde men, en dus werden ook de minder sterke bijenvolken ingewinterd. Ook werd er met de samenstelling en de hoeveelheid van het voedsel gesjoemeld. Bijenvolken overwinter ik op acht ramen met voedsel, te weten ongeveer twee ramen met stuifmeel, twee ramen met honing (geen najaarshoning) en vier ramen met suikerstroop. Dit voedsel moet als een aaneengesloten blok aanwezig zijn in de bovenste kamer. Een goede hygiŽnische begeleiding mag dan wel een alles omvattende uitdrukking zijn. Maar het betekent wel dat ik altijd moet werken met zuiver en ontsmet materiaal. Verwissel minstens tweemaal per jaar de kamers en de bodemplank van het bijenvolk en ontsmet ook geregeld het gereedschap, de afdekplank en de aanvliegplank. Draag zorg voor een goede isolatie en besteed voldoende aandacht aan de ventilatiemogelijkheden in het bijenvolk. Bestrijd ten allen tijde schimmels in de bijenvolken. Laat de bijenvolken in augustus onderzoeken op nosemabesmetting.

Als ik met dit bijenvolken volgens de hierboven omschreven voorwaarden de winter ingaan, dan zijn de levensbeschermde maatregel voor ongeveer 70% vervuld. De 30% die overblijft, bestaat uit maatregel die ik tijdens het bijenjaar uit voorzorg of naar aanleiding van de waarneming moet nemen. Maatregel die ik bij iedere kastinspectie moeten nemen zijn: De controle op de toestand van het broed (celdeksels), de broedverhouding, de controle van het darrenraam (varroa), de aanwezigheid van wasmot en het gedrag van de bijen. Dit zijn levensbeschermde maatregel die ik altijd moet nemen omdat ieder bijenvolk van buitenaf wordt bedreigd door bacteriŽn en parasieten. De hoofdoorzaak hiervoor ligt bij de mens: "de imker", in dit geval de bijenhouder".
De afgelopen drie jaren is in de fruitteelt de inzet van bevruchtingsvolkje flink toegenomen. Het was in principe ook heel eenvoudig. Als de bevruchtingsperiode voor het fruit voorbij is, dan zet men de volkjes bij elkaar in een rek. De zomerhoning mogen zij houden en in het vroege voorjaar zijn zij weer te gebruiken. Een van die aardbolgraveurs maakte nog de opmerking: "zij gaan zwermen is dat helemaal niet erg, er blijft altijd een koningin in dat volkje". Maar in het voorjaar van 1996 was de toestand dan wel even anders, zo niet dramatisch. Oorzaak: onverzorgd de winter ingegaan. Gevolg: gestorven door verzwakking en verzwakking roept ziektes op. Zieke bijenvolken zijn een groot gevaar voor de bijenteelt. Zelfs het kastmateriaal van gestorven bijenvolken moeten wij grondig reinigen en de dode aanwezige bijen samen met de aanwezige raten verbranden. De lering die ik uit deze ervaring moeten trekken is extra waakzaam te zijn voor de bedreigingen voor de bijenvolken van buitenaf. Deze waakzaamheid moet zeker aanwezig zijn in de maand juli, zodat ik met gezonde bijenvolken de winter in kunnen gaan.
Gezien in hoge percentage aan nosemabesmettingen in dit voorjaar moet ik ervoor zorgen dat de bijenvolken over zuivere raten en zuiver kastmateriaal kunnen beschikken. Nosema is een hardnekkige bijenziekte. Nosema is de grondoorzaak voor verzwakking van het bijenvolk en verzwakking maakt een bijenvolk gevoeliger voor andere besmettingen. Alle onderzochte bijenvolken, die met de mijtziekte waren besmet, hadden ook nosema. In alle verdwenen bijenvolken waren de raten besmet met nosema. Er waren ook roerziekte gevonden, hetgeen bewijst dat de suikerstroop onvoldoende verzegeld was. Ook deze bijenvolken waren besmet met nosema. Is een bijenstand eenmaal met nosema besmet, dan is deze bijenstand moeilijk nosemavrij te krijgen. De oorzaak hiervan is de taaiheid van de nosemasporen (levensduur) op de verschillende materialen.

De levensduur van nosemasporen in honing bij een temperatuur van ongeveer 25 graden Celsius bedraagt ongeveer 75 dagen. Op raten en raampjes is dit ongeveer 8 tot 10 maanden. Dit betekent dat in een eenmaal besmet bijenvolk de nosemabacterie acht maanden latent aanwezig is. Ik moet deze besmetting niet alleen in het bijenlichaam bestrijden, maar vooral de sporen op het aanwezige materiaal. Materiaal uit besmette bijenvolken, ik niet gebruik voor andere bijenvolken. Dit is ook van toepassing op het aanwezige voedsel. Bijenvolken die besmet zijn met nosema ruim ik op. Raten en voedsel moet ik verbranden. Het kastmateriaal moet ik grondig reinigen en in de zon laten drogen.

Een nosemabesmetting in een bijenvolk kan ik op twee manieren vaststellen. De eenvoudigste manier: neem een aantal bijen van de vliegplank en maak deze dood door de kop te verwijderen. Neem nu het borststuk tussen duim en wijsvinger en in de andere hand een pincet. Pak met deze pincet het laatste segment van het achterlijf en trek dit langzaam weg. De endeldarm en de middeldarm van de werkster komen nu naar buiten, Deze ingewanden leg ik nu op een draagglaasje. Is de kleur van de ingewanden donker, dan is er geen besmetting aanwezig. Is de kleur van deze ingewanden wit, dan is er wel nosemabesmetting aanwezig. Neem bijvoorbeeld 50 bijen, dan is de verhouding tussen "besmet" en "niet besmet" een basis om gemakkelijk de besmettingsgraad te bepalen.

In de maand juli behandel ik in de bijenvolken tegen de varroamijt. Sinds 2006 behandeld ik met BEEVITAL HIVE CLEAN, voor krachtige gezonde bijen. Activeert het natuurlijke poetsgedrag van de bijen. Samenstelling: water, sacharose, citroenzuur, oxaalzuur, propolisextract, etherische oliŽn. Sinds 2010 voor eerst met TYMOVAR en in december met oxaalzuur behandeld. Sinds 2015 weer met BEEVITAL CLEAN behandeling!!!

----------------------------September/Oktober--------------------------In de maand juli heb ik mijn bijenvolken die niet worden ingezet voor de najaarsdracht van varroa behandeld. Vanaf eind juli heb ik prikkelvoeding aan deze bijenvolken gegeven en in de maand augustus zijn mijn bijenvolken op ziekte onderzocht. Het wezen hier nogmaals vermeld: ga niet met bijenvolken de winter in die met nosema of met welke soort van broedziekte ook, besmet zijn. Ruim deze bijenvolken op en ontsmet al het gebruikte materiaal. Verbrandt al de raten met het daarin aanwezige voedsel en broed. Het is veel gemakkelijker om een gezonde bijenstand gezond te houden, dan een zieke bijenstand gezond te maken. Dit laatste vraagt meestal om drastische maatregelen. Indien nodig worden deze maatregelen nu genomen. Ga dus niet met zwakke bijenvolken de winter in. Zwakke bijenvolken (indien ze gezond zijn) moet ik nu verenigen. Zwakke bijenvolken die ziek zijn ruim ik op!!!

In de eerste week van september plaats ik mijn bijenvolken op twee kamers. Geeft deze bijenvolken een schone bodemplank en plaats deze bodemplank iets aflopend naar voren. Op deze bodemplank plaats ik een schone broedkamer met daarin twee kantblokken van een raam en de overige acht raampjes neem ik uit het betreffende bijenvolk weg. Dit zijn de broedraampjes met al het open en gesloten broed en de koningin. Plaats deze raampjes in precies de zelfde volgorde. Zijn er meer dan acht raampjes met broed, dan plaats ik een derde broedkamer als onderste kamer. In deze derde broedkamer plaats ik uitsluitend geslotenbroed aangevuld met klimraampjes en daarop plaats ik een koninginnenrooster. Na het invoederen neem ik deze derde broedkamer uit het bijenvolk weg. In deze bovenste zuivere broedkamer plaats ik weer twee kantblokken, daarnaast aan iedere kant, een raam met honing en daarnaast een raam met stuifmeel. Het is natuurlijk ook mogelijk dat deze hoeveelheid aan stuifmeel en honing over meerdere raampjes is verdeeld. Draag er wel zorg voordat alle in gebruik te nemen raampjes ziektevrij en in lege toestand doorzichtig zijn. Ik begin na deze werkzaamheden direct met het geven van het wintervoedsel. Suiker:water in de verhouding 3:2. Dit is suikerwater. Dus 3 kilogram suiker mengen met 2 liter lauw water.

De bijen hebben voor de winterzit een lichaamsvet opgebouwd met behulp van stuifmeel. Dat is hun weerstandsvermogen tegen koude, vocht en ziekte. Het totale voedselpakket voor een bijenvolk voor de winterzit moet overeenkomen met een droog suikergewicht van 15 kilogram. Voor iedere 4 vierkante decimeter verzegelde honing mag je 1 kilogram suiker in mindering brengen (twee vierkante decimeter raat aan beide zijden verzegeld). Voor het stuifmeel is dit 3 vierkante decimeter (anderhalve vierkante decimeter aan beide zijden). Als ik invoerderd moet dit gebeuren zonder onderbreking en gelijktijdig op alle bijenvolken. Sorteer nu ook alle niet in gebruik zijnde uitgewerkte raampje. Meer dan viermaal bebroede raampjes (niet meer volledig doorzichtig) ruim ik op. Uitsnijden, verzamelen en de wassmelter in. Maar kijk uit. In veel van deze raampjes zit waarschijnlijk nog bijenbrood. Bijenbrood is stuifmeel dat door de bijen in de raatcel is geconserveerd.

In een bijenvolk is bijenbrood een zeer lange tijd houdbaar. Buiten het bijenvolk is dit niet zo door de inwerking van het vocht dat in de lucht aanwezig is. Bijenbrood is veredeld stuifmeel door de inwerking van de hoogwaardige componenten die in de meermaals bebroede raatcellen aanwezig is. Je zal in een bijenvolk nooit stuifmeel aantreffen in pas uitgebouwde kunstraten als er voldoende lege meermaals bebroede raatcellen in dat bijenvolk aanwezig zijn. Dit bijenbrood is niet alleen een uitstekend middel voor de gezondheid van onze bijenvolken, maar ook voor ons. Je neemt daarvoor bijvoorbeeld een rvs rondstaafje van ongeveer 2 tot 3 millimeter dikte, slaat de punt plat en zet dat gedeelte haaks om en werkt het bij zodat je een haaks lepeltje krijgt met een lepellengte van ongeveer drie millimeter.

Je begint altijd in de lege raatcel naast de met bijenbrood gevulde cel, drukt het lepeltje op bodemhoogte door de celwand en trekt het omhoog. Het bijenbrood zit nu op de lepel. Je verzamelt al deze korrels, laat deze drogen en maalt ze in een elektrische koffiemolen tot poeder. Gebruik hiervan niet te veel: Iedere dag 's morgens een snuifje op de honing. Het werkt veel beter dan stuifmeelkorrels. Heb ik over, dan verwerk ik deze hoeveelheid in het voorjaar door het deegsuiker (apifonda). Als ik de raampjes zuiver maak, verzamel ik ook alle daarop aanwezige propolis. Denk er aan: Alleen de propolis welke roodbruin van kleur is. Alle andere kleuren zijn opgebouwd uit harsen en uit sappen (gommen) van bijvoorbeeld dennen en kersenbomen. In de natuur gebruiken de bijenvolken deze kleverige harsen voor het afdichten van kieren en het verkleinen van openingen. In bijenkasten waar de afmetingen niet zo precies meer kloppen (afstanden en openingen minder dan 4 millimeter) gebruiken de bijen instinctmatig deze hars om deze reten op te vullen. Alle openingen in een bijenkast (raampje - kastwand) waarin een bij zich niet kan bewegen worden door de bijen met deze hars, vermengd met was, gevuld, dit ter bestrijding van ongedierte (wasmot) en bacteriŽn. Deze kit heeft dus niets met propolis te maken.

Niet in gebruik zijnde broedkamers en raampjes waarmee ik overwinter. Reinig ik grondig en bescherm ik nu al direct tegen vocht, muizen enzovoorts. Begin daar zo snel mogelijk mee. Je moet ook al je gereedschap reinigen, zoals beroker, beitel, borstel enzovoorts. Ik reinig mijn materialen met heet sodawater, naspoelen met zuiver water en inde zon laten drogen. Dit is de basis van de ziektebestrijding.

Rechte, doorzichtige uitgewerkte raampjes plaats ik in een ramenkast of in gereinigde broedkamers. Deze broedkamers moeten absoluut vlak op elkaar aansluiten. Zowel aan de onderkant als aan bovenkant worden deze broedkamers volledig afgesloten. Op de bovenste rij raampjes plaats ik een schoteltje (porselein, geen metaal of keramiek) met ijsazijn en daarop een lege broedkamer. IJsazijn doodt niet alleen de wasmot maar ook de nosemabacil. Deze ijsazijn moet tijdens de eerste maanden om de drie weken worden gecontroleerd en opnieuw worden aangebracht. Zodra de buitentemperatuur lager is dan 10 graden Celsius stopt de werking van ijsazijn. Niet dat ik zo omstreeks kerstmis (zachte winter) weer een telefoontje krijg van: "nu moet je toch eens komen kijken. Ik heb het precies zo gedaan als is beschreven. Het is een en al wasmot!!!".

En inderdaad: rijen wasmot poppen in de broedkamers. En tussen de broedkamers? Hier en daar reten van 2 millimeter. Zelfs breng ik altijd vaseline aan op de kastranden. Ook kunt je voor de bescherming van je uitgewerkte raampjes tegen de wasmot de in de bijenhandel bestaande producten gebruiken. Haal geen kamferballen bij de drogist of de apotheker: uw raampjes zijn na behandeling hiermee waardeloos. Je kunt je raampjes, beschermd tegen de regen en met ruimte er tussen, ook buiten ophangen, maar zowel de ziektekiemen als de muizen hebben dan vrij spel.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Bijenstand Zutphen

 • De bijenstand "IEMERUTA" Keppelstraat 4 te Zutphen (Nederland) Mobiel: 06-17949136 E-mail: willemvelberg@hotmail.com

CARNICA IMKERS

Te Koop:

 • Carnia F1 2019. Levering periode van 23 juni. Te bevragen via telefoon: 06-17949136 of E-mail: willemvelberg@hotmail.com. Voor 7 mei opgeven

Richtprijs Carnica

 • ALS RICHTPRIJS GELDT DAN: ******> 3 Raampjes ‚ā¨ 60,00 ******> 3 Raampjes ‚ā¨ 40,00 F1) ******> 6 Raampjes ‚ā¨ 90,00 ***> 6 Raampjes ‚ā¨ 70,00 F1) ****> Aangebroede dop ‚ā¨ 2,00 ******> Rijpe doppen ‚ā¨ 7,00 **> Carnica koningin ‚ā¨ 40,00 ***> Een F1 koningin ‚ā¨ 15,00 ***> Eendaags larfjes gratis >>> Opgeven voor 7 mei <<< @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Telefoon 06-17949136 of willemvelberg@hotmail.com

NBV - Afd. Zutphen e.o.

 • Reeds ruim voor de tweede wereldoorlog bestond de Imkervereniging Zutphen en Warnsveld, welke verenigingen in de oorlog ontbonden werden. Na de oorlog werd er geleidelijk weer gestart en werd bij akte de nieuwe oprichtingsdatum (1 februari 1943) vastgesteld, waardoor onze Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afdeling Zutphen inmiddels 74 jaar bestaat. Een vereniging met eigen statuten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De afdeling Zutphen is aangesloten bij de "NBV". Het secretariaat van de landelijk vereniging is gevestigd: Grindweg 273, 6704 AP te Wageningen - Tel. 0317-422422 - Klik naar Bijenvereniging Zutphen - Klik hier: Bijenhouders.nl - Klik hier: Bijenhuis.nl

Koningin merken

 • In 2012 had de koningin een geel kleurtje. Volgend jaar, in 2013 krijgen mijn koninginnen een nieuw kleurtje. Maar weet je ook welke? Hierbij geef ik nog eens een geheugen steuntje. Wit: als het jaartal eindigt op 1 of 6 - Geel: als het jaartal eindigt op 2 of 7 - Rood: als het jaartal eindigt op 3 of 8 - Groen: als het jaartal eindigt op 4 of 9 - Blauw: als het jaartal eindigt op 5 of 0

Moord op de Honingbij !!

De bevruchte Koningin !!

Bijentips.

 • MAAK VAN JE TUIN EEN BIJENPARADIJS. Door slim samen te werken met de natuur, maak je van de (achter)tuin een veilige en aantrekkelijke plek voor bijen. Ga naar Bijentips

Bijenstand "IEMERUTA"

 • Wordt nog bijgewerkt

Voorjaarsinspectie.

Een kijkje bij de bijen!

Honingmarkt Zutphen

 • Zaterdag 13 augustus van 09:00 uur tot 16:00 uur. Zaterdag 1 oktober van 09:00 uur tot 16:00 uur. Honingmarkt en Milieumarkt op de Houtmarkt te Zutphen. Inl.: 06-81232898

Buien radar Zutphen

 • Klik hier: Buienradar Zutphen. 23 januari 2013, gunstig weer voor de bijen. Voorjaarsschoonmaak in de winter Met de sneeuw half december leek de winter zijn intrede te doen. Vlak voor de kerst brak echter een periode met temperaturen van meer dan 10 graden aan. De bijen kwamen massaal te voorschijn voor een sanitair rondje. Ondertussen werden ook de overleden bijen uit de kast gesleept. Het is normaal dat Ďs winters een flink percentage van de bijen in een volk het loodje legt. Let op dat de vliegspleet tijdens een koude periode niet verstopt raakt met dode bijen. Waar moet u in deze wintermaanden als bijenhouder nog meer op letten?

Bijensterfte Trosradar

VCI - Mentor Gelderland

Melk en Honing

Loon na werken.

De Bijenteelt.

Over Bijen Houden !!!!!!

Nieuwsbrief

Basiscursus Zutphen

Zutphen Bijenstad

 • Welkom op Marsweg 115-1, 7202 AT in Zutphen. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00 tot 15:00. info@zutphenbijenstad.nl - 06 342 92 520 Bijen zijn een belangrijke schakel in de wereldvoedselproductie. De bijensterfte is een mondiaal probleem waar Zutphen Bijenstad aandacht aan besteedt, lokaal oplossingen voor aandraagt en nationaal inspireert. Klik hier: Zutphen Bijenstad.nl

Tuinieren voor dieren.

 • TUINIEREN VOOR (WILDE) DIEREN. Of je nu een grote of een kleine tuin hebt, landelijk of in de stad: met een paar eenvoudige aanpassingen leer je meer dieren in de tuin te lokken. Maak zelf een egelhuis, vlinderkroeg, bijenflat, minivijver, vogelbistro of paddenhotel! Plant nectar- en stuifmeelbronnen aan en ervaar het resultaat. Klik hier: Bestel in het Bijenhuis

Petitie red de bijen.

 • RED DE HARDWERKENDE BIJEN. Bijen bestuiven meer dan 70% van onze belangrijkste landbouwgewassen zoals fruit en groente. Ze zijn dus niet alleen erg belangrijk voor het ecosysteem, maar ook voor ons. Helaas zijn veel nieuwe bestrijdingsmiddelen levensbedreigend voor de bij. Ga naar Red de Bijen.

David de Gorterpad

 • De natuurwandeling in de stad Zutphen loopt door de groenzoom ten noorden van de Laan naar Eme vanaf de kinderboerderij "de Schouw" aan de Schouwlaaksweg via de Jeugdtuinen "de Kaardebol" aan de Harenbergweg naar het Graaf Ottobad en door de Heemtuin weer terug. Het gedeelte dat over de schouwpaden langs de beken loopt, is vooral bij nat weer moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn 4 wandelingen uitgezet: de rode wandeling is 1,1 kilometer lang en loopt rond "de Schouw". De gele wandeling loopt over "de Kaardebol", door de Heemtuin en langs de Bijenstal Zutphen en is 1,6 kilometer lang. Ook is er een groene wandeling, die bij "deSchouw" begint, over het "Landje van Tichelen" naar de Bijenstand Zutphen loopt en langs de Onderlaatselaak en Vierakkerselaak weer terug naar "de Schouw". Deze wandeling heeft een lengte van 2,4 kilometer. Bij de Bijenstal Zutphen sluit deze groene wandeling aan op de blauwe wandeling, die rond de vijver en door de Heemtuin loopt. Deze laatste wandeling is 2,6 kilometer. De groene en de blauwe wandeling vormen samen "Natuurpad David de Gorter" met een lengte van 5 kilometer. Wil je meer weten over de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie en de IVN-afdeling Zutphen-Warnsveld e.o.. Kijk dan op onze website: klik dan IVN Zutphen

Solitaire bijen.

 • De verscheidenheid aan wilde bijen (klik dan wilde bijen) in Nederland daalt. Tegelijkertijd neemt ook de verspreiding van plantensoorten die door bijen worden bestoven af. Een nieuwe studie van onderzoekers levert het tot nu toe sterkste bewijs dat de voortekenen zichtbaar worden van een werelwijde bestuivingcrisis in de natuur. Om solitaire bijen te lokken kun je een boomstammetje ophangen tegen een schuur of dergelijk, waarin men een aantal gaatjes boort van 4 tot en met 8 millimeter en in het vroege voorjaar zul je zien dat ze snel worden bewoond. Na afwerking van het broednest worden de gaatjes dichtgemetseld. Klik dan: De Nederlandse Bijen

Over drachtplanten.

 • Wanneer we de natuur willen observeren zien we dat vanaf de maand februari de eerste drachtplanten uitlopen. Hiermee wordt natuurlijk bedoeld: planten en bomen die voor de bijen als nuttige stuifmeelleverancier fungeren, terwijl sommige soorten later in het seizoen ook nog nectar opleveren. Hieronder drukken we een lijst af van de meest belangrijkste drachtplanten. FEBRARI: hazelnoot en sneeuwklokje. MAART: krokus en wilg in al de verschillende soorten met katjes (de gele geven stuifmeel en de groene katjes leveren nectar). APRIL: wilg, vroege (Noorse) es en kers. MEI: zure kers of kriek, appel en koolzaad. JUNI: acacia, gel mosterd, phacelia en spork. JULI: spork, phacelia, linde, braam en ligustrum (veel in sierhaagvorm, maar dan niet zoals bij mijn buurman, die de haag telkens juist voor de bloei opsnoeit, terwijl hij alleszins gedurende verschillende dagen dan nog een aangename parfumlucht mist, want ligustrum verspreidt een sterke aangename geur). AUGUSTUS: ligustrum, heide (erica), phacelia, witte mosterd en spork. SEPTEMBER: phacelia, herfstaster en spork. OKTOBER/NOVEMBER: herfstaster en klimop. november/DECEMBER/JANUARI: nihil. Ga naar Drachtplanten.nl

De Bijendans.

 • Klik naar de Bijendans. Bijen hebben een bijzondere manier om de locatie van voedselbronnen aan elkaar door te geven ďde bijendansĒ. Op deze manier kan er zo efficient mogelijk voedsel het volk ingehaald worden dat zo nodig is voor de steeds weer terugkerende wintermaanden. We onderscheiden hierin de rondedans en kwispeldans. ēbij de rondedans in een kleine cirkel lopen (met in het midden maar 1 cel). De aandachtige andere haalbijen lopen achter haar aan. Na enkele volledige cirkels draait ze zich om en loopt in de tegenovergestelde richting, met enkele haalbijen weer achter haar aan. Dit kan wel zo'n 10 minuten doorgaan. Daarna laat de haalbij weer een beetje van het voedsel proeven en volgt er een herhaling van de dans. Hierna kunnen de toeschouwers op eigen gelegenheid de bron vinden. ēbij de kwispeldans in een halve cirkel lopen. Op het einde van deze cirkel keert ze in een rechte lijn naar het begin terug. Tijdens het rechte stuk kwispelt ze (vandaar kwispeldans) met haar achterlijf. Dan herhaalt ze de halve cirkel en het rechte stuk maar de andere kant op. De richting tot de voedselbron wordt aangegeven door de hoek die de haalbij maakt met de verticale as (want deze dans gebeurt naar boven). Dit is de hoek van de weg naar de bron ten opzichte van de zon. De afstand wordt aangegeven middels de snelheid waarmee de haalbij danst. Hoe sneller, hoe dichterbij.

Bestuiven.

 • Een middelmatig sterk bijenvolk telt ongeveer 20.000 bijen. Iedere minuut vliegen gemiddeld 80 bijen uit. Dat is per uur en per volk 60x80 = 4800 uitvluchten. Bij iedere uitvlucht bezoekt een bij minstens 50 bloemen. Per uur worden dus door een volk bevlogen 50x4800 =240.000 bloemen. Dat is per dag (van 10 uren) 10 x 240.000 = 2.400.000 bloemen. Dus in 100 vliegdagen 100 x 2.400.000 = ruim 200 millioen bloemen. Stel dat bij 1/10 de bezochte bloemen bevruchting plaats heeft, dan blijven 20 millioen bevruchtingen. Stel 8000 bevruchtingen op 1 eurocent dan heeft dat een waarde van 20.000.000 gedeeld door 8000 is 2500 eurocent dus Ä 25,00. Dat deze cijfers niet overdreven zijn en de waarde der bijen vooral bij vruchten cultuur sterk te voorschijn treedt, weet iedere vruchtenkweker, want tal van soorten vruchtbomen zijn zelfsteriel en moeten daarom het stuifmeel van andere bomen ontvangen door insectenbezoek. Klik naar PLANTENLES

Propolis.

 • Dit kostbaar product ligt aan de basis van de genialiteit van de natuur, dat bijen dit hars van de botten van planten en bomen inhalen en verdelen, volgens het uitstekende hygienesysteem dat bijenvolken aangeboren is, waarvan slechts een voorbeeld: de weg aan het vlieggat is met propolis bedekt, zodat elke binnenkomende bij er over loopt en daarbij haar voeten ontsmet. Wat de moderne mens bij het baden doet, doen de bijen al miljoenen jaren! Klik naar: HET VERZAMELEN VAN PROPOLIS.

"Bloemenmaand"

 • Wat ik het jaar door zal schrijven, is op een simpele manier uitleggen wat er te doen valt. Beginnende imkers kunnen niets met ingewikkelde handelingen verrichten. De maand mei draagt niet voor niets de naam "bloemenmaand". Er bloeit zoveel dat de bijen in het algemeen niet alles kunnen bevliegen. De kasten lopen vol met de voorjaarshoning. Velen staan op fruit- of koolzaaddracht. Deze bijenvolken moet men zeker niet storen, ze werken en dus maken ze ons geluk.

"Honingmaand"

 • Een week mooi weer op deze drachten zijn voldoende om volle honingkamers voort te brengen. Het is dan ook een plezier om deze rond 15 mei te slingeren. Vergeet niet dat deze honing vlug kristalliseert, dat wil zeggen dat 2 dagen in de rijper voor sommigen reeds te veel is!!!

"Zwermmaand"

 • Een bijenzwerm in de maand mei/juni is geen ramp. Dikwijls komem de bijen reeds met gesloten doppen van een voorjaarsdracht terug. Hoor goed of er reeds een jonge koningin aanwezig is ("tuten en kwaken"). In dit laatste geval breken wij de doppen rond 19:00 uur tot 20:00 uur en vergeten vooral niet de moerroosters weg te nemen. Als wij in dit geval het gesloten broed met bijen, doch zonder dop noch koningin boven een moerrooster hangen, kan dit bijenvolk nog een goede zomeroogst leveren. De korfimkers wisten het goed: een hoofdzwerm van mei was een ideaal begin voor een heidekast. Mei is niet enkel een mooie bloemenmaand, maar de maand voor de imker waar hij/zij met volle teugen van geniet.

Tijm.

 • In mei tot oktober bloeien de kleine paarsblauwe bloemen en wordt de plant een geliefde plaats voor bijen. Tijm is een onopvallend plantje, maar is ook veel meer dan "slechts" een huismiddeltje tegen hoest, keelpijn en bronchitis. Er zijn 215 soorten bekend en de vele werkingen worden al duizenden jaren met succes toegepast. Deze diversiteit en meervoudig heilzame werking maakten dat de Oostenrijkse Vereniging voor Wetenschappelijke Aromatherapie hem als aromatische plant van het jaar 2013 koos.

Albert Einsteins gelijk.

 • Albert Einstein deed de voorspelling dat wanneer bijen uitsterven, mensen daarna nog maar vier jaar kunnen overleven. Maar deze bestuivers zorgen ervoor dat ons ecosysteem werkt. Wat beangstigd is, is dat de bestuivers, roofdieren, prooien, planten en oceanen, waar we ons voedsel, zuurstof en water vandaan halen risico lopen. Wordt imker, plant een tuin. Ga met de fiets. Denk aan de oceanen, de bijen, het milieu: het zijn je buren.......

Bijen in Nood.

Dans van de honingbij.


Copyright 2002-2018